Idź do treści strony
Gospodarka

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu na składanie wniosków do sporządzanej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna

Pliki do pobrania: treść ogłoszenia

Aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”

Pliki do pobrania: ekofizjografia

Informacje dotyczące zmiany studium

UCHWAŁA Nr VI/46/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”

Pliki do pobrania:

Pogoda