Idź do treści strony
Gospodarka

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – strefa M 10

 

Informacje dotyczące zmiany studium

UCHWAŁA NR XXVIII/512/12 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna.

 

Pliki do pobrania:

Pogoda