Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru 

1. Program: ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2. Koszt całkowity: 26 498 173 PLN
Wartość dofinansowania:

15 064 503 PLN

3. Data podpisania umowy: 02.06.2006
4. Okres realizacji: 15.05.2006-30.09.2007
5. Opis projektu: Celem projektu był rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej wraz z poprawą standardu jej usług, aby uczynić ją konkurencyjną w stosunku do komunikacji indywidualnej i aby mogła pełnić funkcje socjalne dla niezmotoryzowanych mieszkańców.
Projekt składał się z dwóch zadań:
Zadanie nr 1 dotyczyło przebudowy dróg, budowy zatok i pętli autobusowych, nowej pętli autobusowej na wydłużonej trasie, zakupu i montażu  wiat przystankowych oraz budowy i modernizacji sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych będącymi ulicami w mieście Olsztyn.
Zadanie nr 2 dotyczyło zakupu taboru dla komunikacji publicznej – 8 autobusów przegubowych z przeznaczeniem na utrzymanie standardu usług na istniejących liniach komunikacyjnych z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu usług o obsługę „Kortowa II” i „Kortowa III”.
Pogoda