Idź do treści strony
Gospodarka

INTERREG 2004-2006

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

INTERREG 2004-2006
1 MAGIC 5CO28 "Zarządzanie wodami gruntowymi na zanieczyszczonych terenach poprzemysłowych"
Pogoda
Czyste niebo 12°C
Czyste niebo 25°C