Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Antologia Warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorczość
Działanie:
1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 397 791,58 PLN
Kwota dofinansowania: 295 111,76 PLN
3. Termin konkursu: 30.08.2010 r. – 08.10.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 29.12.2010
5. Okres realizacji: 29.09.2010-31.12.2012
6. Opis projektu:

Projekt "Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu polegał na wykreowaniu produktu regionalnego w postaci "Antologii Warmińskiej" i jego promocji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych. W projekcie zrealizowano:

• Wydanie ksiązki i audiobooka „Antologia Warmińska”

• przedstawienia teatralne na podstawie jednej z legend z „Antologii Warmińskiej”,

• spotkania warsztatowe,

• promocja „Antologii Warmińskiej”.

Projekt został zrealizowany.

Pogoda