Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jez. Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 2. Turystyka
Działanie:
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie:  2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna
2. Koszt całkowity: 6 568 758,05 PLN
Procent dofinansowania 41,16 % (2 411 618,03 PLN)
3. Termin konkursu: 8.10.2009-31.12.2009 r.
4. Data podpisania umowy: 30.12.2009
5. Okres realizacji: 15.10.2008-31.12.2013
6.

Opis projektu: Projekt polegał na budowie ścieżki rowerowej od Wysokiej Bramy poprzez ul. Nowowiejskiego, ul. Konopnickiej do jez. Długiego wraz z budową ścieżki rowerowej wokół jeziora. W zakresie projektu przewidziano także wykonanie małej architektury (oświetlenie, ławki, punkty widokowe). Wskutek konsultacji społecznych, ograniczono liczbę drzew przeznaczonych do wycinki oraz wprowadzono nawierzchnię stabilizowaną polimerem. 

Zakończono realizację rzeczową projektu. Obecnie trwa rozliczanie projektu.

Pogoda