Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 2. Turystyka
Działanie:
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie:  2.1.4. Infrastruktura sportowo - rekreacyjna
2. Koszt całkowity:

73 730 781,39 PLN

Procent dofinansowania 55 551 554,29 PLN
3. Termin konkursu: nie dotyczy, projekt znajduje się na liści indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
4. Data podpisania umowy: 29.05.2009
5. Okres realizacji: 30.07.2009 – 30.06.2013
6.

Opis projektu:Przedmiotem projektu była budowa krytej pływalni, która w swoim założeniu jest obiektem spełniającym wymogi i standardy umożliwiające organizację imprez pływackich najwyższej rangi. W obiekcie została utworzona część rekreacyjna, w której skład wchodzą: basen rekreacyjny o zróżnicowanych kształtach z urządzeniami do masażu, brodzik dla dzieci, sztuczna rzeka, tzw. whirlpoole (wanny służące do masażu podwodnego z podgrzewaną wodą) oraz 2 zjeżdżalnie. Basen oferuje również możliwość korzystania z centrum rehabilitacji i odnowy biologicznej, siłowni, restauracji oraz sklepu sportowego. 

Projekt został zrealizowany

Strona projektu: www.wodnecentrum.olsztyn.eu
Pogoda