Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie 
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 2 - Turystyka
Działanie:
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie: 2.1.3. Infrastruktura sportowo - rekreacyjna
2. Koszt całkowity: 31 095 615,55 PLN
Procent dofinansowania 41,62% kosztów kwalifikowanych 10 500 230,09 PLN
3. Termin konkursu:
4. Data podpisania umowy: 11 sierpnia 2014 r.
5. Okres realizacji: 30 maja 2015 r.
6.

Opis projektu: Celem nadrzędnym (programowym ogólnym) projektu jest: Wzrost potencjału turystycznego województwa poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

 

W efekcie realizacji projektu powstanie infrastruktura wykorzystywana do celów turystyki aktywnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego. Planowane centrum żeglarstwa wodnego i lodowego jest ofertą doskonale wpisującą się w charakter regionu i co najistotniejsze jest dopełnieniem i kontynuacją oferty letniej. Wielofunkcyjność kompleksu realizowana będzie także poprzez budowę boisk, amfiteatru, placu gier i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Budowane obiekty kubaturowe służyć będą obsłudze kompleksu (hangar z warsztatem szkutniczym) jak również rozszerzą jego funkcje (Centrum żeglarstwa wodnego i lodowego), gdzie funkcjonować będą: siłownia, sale konferencyjne, wypożyczalnia sprzętu oraz gastronomia. Obiekty te pozwolą na  wszechstronne wykorzystanie naturalnych warunków obszaru i otoczenia projektu. Istniejąca oferta turystyczna miasta zostanie rozbudowana i wzbogacona o zupełnie nowe elementy dostosowane funkcjonalnie i przestrzennie do sąsiadujących terenów.

 

W ramach projektu wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca - okołoturystyczna, uzupełniająca tworzoną bazę sportowo-rekreacyjną. Wzdłuż brzegów jeziora Krzywego, w rejonie Słonecznej Polany i Zatoki Miłej powstanie wielofunkcyjny szlak turystyczny- odpowiadający na potrzeby turystyki pieszej, rowerowej i zimowej. Szlak ten powiązany będzie funkcjonalnie i lokalizacyjnie z będącym w realizacji układem szlaków przy jeziorze Krzywym realizowanych w ramach komplementarnych projektów z tego obszaru. W sezonie pełnił będzie funkcje szlaku turystyki pieszej i rowerowej, zimą zaś toru do nart biegowych.

 

W obrębie projektowanej bazy turystycznej powstaną również wypożyczalnie rowerów turystycznych i górskich, łyżworolek oraz nart biegowych. Dzięki temu przyjezdni kompleksowo zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej.

 

Dzięki atrakcyjnej, całorocznej ofercie sportowo-rekreacyjnej znacząco wzrośnie potencjał turystyczny regionu, umożliwiając organizowanie znaczących imprez sportowych o randze krajowej i międzynarodowej, przyjmowanie coraz bardziej wymagających turystów, rozwój dotychczas nieobecnych form uprawiania i dziedzin sportu.

 

Przyjęty do realizacji kompleks składa się z dwóch lokalizacji terenowych scalonych wielofunkcyjnym ciągiem komunikacyjnym uzupełniających się różną ofertą sportowo-rekreacyjną. W obszarze Zatoki Miłej (Obszar B) i Słonecznej Polany (Obszar C) powstaną budynki i budowle oraz zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do funkcjonowania kompleksu.
OBSZAR B:
Wielofunkcyjny szlak turystyczny o funkcji pieszej, rowerowej, narciarskiej
Wielofunkcyjne boisko sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki
Infrastruktura techniczna (kanalizacja deszczowa i drenaż, oświetlenie terenu, zieleń)
OBSZAR C:
całoroczny hangar z warsztatem szkutniczym
budynek centrum żeglarstwa wodnego i lodowego
siedziska amfiteatralne
tarasy
plac centralny
place sprzętu wodnego
slip betonowy i pływający
pomost przybrzeżny
pomost rekreacyjny
urządzenia obsługujące sprzęt
ciągi piesze i pieszo-jezdne
mała architektura
plac gier i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
boisko sportowe z wyposażeniem
taras widokowy na budynku c1
taras widokowy na budynku c2
śmietnik
urządzenie i gospodarka zielenią
wyburzenie istniejących budynków
budowa sieci uzbrojenia technicznego: doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych, odwodnienie, oświetlenie, sieć teletechniczna
zakup wyposażenia: sportowego (łodzie motorowe, jachty żeglarskie, narty biegowe, rowery, łyżworolki), siłowni, centrum saunowego, pomieszczeń magazynowych i klubowych, boisk sportowych jak również wyposażenia pierwotnego pozostałych pomieszczeń centrum żeglarstwa wodnego i lodowego.

 

Realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na prowadzenie kompleksowego szkolenia sportowego w zakresie żeglarstwa wodnego i lodowego. Umożliwi stworzenie pełnego sytemu szkolenia, który zapewni przyszłym zawodnikom ciągły rozwój umiejętności na jachtach różnych klas (od 6-7 lat poprzez kolejne sekcje-etapy szkolenia, aż do sekcji olimpijskiej). Nowa infrastruktura i zakupione wyposażenie pozwoli na prowadzenie szkoleń match racing'owych i szkoleń bojerowych (żeglarstwo lodowe) a utworzone wypożyczalnie sprzętu pływającego i sportowego; boiska do siatkówki plażowej; zaplecze saunowe i siłownie, umożliwią prowadzenie zajęć i zawodów sportowych oraz organizacje m.in.: regat żeglarskich, bojerowych, windsurfingowych.

 

Wskaźniki produktu:
1. wybudowanie 5 obiektów turystycznych i rekreacyjnych:
1) całoroczny hangar z warsztatem szkutniczym
2) budowa centrum żeglarstwa wodnego i lodowego
3) wielofunkcyjne boisko sportowe
4) boisko sportowe
5) plac gier i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
2. długość wybudowanych szlaków turystycznych - 0,63 km
3. wyposażenie 4 obiektów turystycznych i rekreacyjnych
4. liczba zakupionego wyposażenia do obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 828 sztuk.

 

Z punktu widzenia inwestycji pn. „Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie” szczególne znaczenie ma realizacja zadań, na których realizację Gmina Olsztyn uzyskała już dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury. Są to projekty dotyczące:

  • budowy całorocznej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym (w obszarze ul. Jodłowej (Obszar D -  całoroczna baza sportów kajakarskich, całoroczna hala do siatkówki plażowej i sale do squasha z miejscami parkingowymi, urządzenia obsługi sprzętu pływającego); w obszarze Plaża Miejska (Obszar A -  boiska, plac do obsługi imprez sportowych, plac gier i urządzeń sportowych,  snowpark/skatepark wielofunkcyjny szlak turystyczny, slip do wodowania jednostek pływających, centrum sportów wodnych i ratownictwa, infrastruktura do uprawiania sportów zimowych i wodnych, wypożyczalnie sprzętu sportowego).
  • wykonanych strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany.

 

Pogoda