Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Platforma konsultacji społecznych Miasta Olsztyna
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
2. Koszt całkowity: 176 590,00 PLN
Procent dofinansowania 85% 148 401,50 PLN
3. Termin konkursu: 29.04.2013-13.06.2013 
4. Data podpisania umowy: 23-12-2013
5. Okres realizacji: 2013-2014
6.

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona nowoczesna Platforma Konsultacji Społecznych, która przy wykorzystaniu dostępnych technologii pozwoli na usprawnienie systemu prowadzenia konsultacji społecznych w Internecie. Portal będzie wykonany w oparciu o system CMS (system zarządzania treścią), który pozwoli w łatwy i szybki sposób zamieścić informacje o konsultacjach społecznych na stronie oraz umożliwi mieszkańcom Olsztyna łatwe pozyskanie informacji nie tylko na temat trwających obecnie konsultacji, ale również tych już zakończonych czy dopiero planowanych. Będzie można również zobaczyć, którego miejsca np. dzielnicy, dotyczą konsultacje.

 

Użytkownik będzie miał możliwość zapoznać się w jednym miejscu z informacją na interesujący go temat konsultacji, znaleźć dokumenty z nim związane, odsłuchać nagrania z konsultacji bądź obejrzeć film, jeśli taki będzie dostępny. Będzie miał również możliwość w łatwy i szybki sposób poruszać się po forum konsultacji społecznych.

Pogoda