Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie:
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
2. Koszt całkowity: 24 234 159,05 PLN
Procent dofinansowania 14 854 690,28 PLN
3. Termin konkursu: 09.11.2010
4. Data podpisania umowy: 29.12.2010 r.
5. Okres realizacji: 02.03.2010-30.07.2014
6. Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Olsztyn i regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach analizowanego przedsięwzięcia planuje się przebudowę ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją o długości 1,4289 km.  W wyniku realizacji inwestycji zostaną przebudowane 4 skrzyżowania:

  1. Ul. Bałtycka z Al. Schumana,
  2. Ul. Bałtycka z Ul. Jeziorna,
  3. Ul. Bałtycka z Ul. Bałtycka (z nowoplanowanym przebiegiem ulicy Bałtyckiej, przy wiadukcie nad koleją).

Zakres robót obejmuje:

  1. Rozbiórki (nawierzchnie, chodniki, infrastruktura znajdującą się w granicach nowego pasa drogowego tam gdzie jest to niezbędne),
  2. Przebudowę instalacji branżowych: instalacji sanitarnych, elektryki, energetyki, teletechniki, sieci gazowej, innych sieci znajdujących się w obecnym pasie drogowym.
  3. Roboty drogowe: roboty ziemne, nawierzchniowe (jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, ciągi pieszo - jezdne), umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu, ustawienie wiat przystankowych, budowa sygnalizacji, budowa urządzeń technicznych (barierki, ekrany akustyczne, ect.)
  4. Gospodarkę zielenią: wycinka, nasadzenia, zakładanie trawników.

 

Projekt zakończony

Pogoda