Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 3. Infrastruktura społeczna
Działanie:
3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie:  -
2. Koszt całkowity: 3 475 381,26 PLN
Procent dofinansowania 85% (2 954 074,06 PLN)
3. Termin konkursu: 16.10.2009-5.01.2010
4. Data podpisania umowy: 31.05.2010 r.
5. Okres realizacji: 17.08.2009-30.12.2011
6.

Opis projektu: Przedmiotem projektu był remont budynku warsztatu w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Niniejszy projekt nie zakładał zmiany sposobu użytkowania obiektu. Na zewnątrz obiektu wykonano remont pokrycia dachowego, zaizolowanie elementów podziemnych budynku, remont elewacji. Wewnątrz budynku wykonano następujące roboty budowlane tj. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, powłoki malarskie, wymiana glazury i terakoty. Zakupiono nowe wyposażenie do pracowni warsztatowych. 

Projekt został zrealizowany

Pogoda