Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 3. Infrastruktura społeczna
Działanie:
3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie:  -
2. Koszt całkowity: 1 833 218,03 PLN
Procent dofinansowania 85% (1 543 165,78 PLN)
3. Termin konkursu: 16.10.2009-5.01.2010
4. Data podpisania umowy: 31.05.2010 r.
5. Okres realizacji: 18.08.2009-30.12.2011
6.

Opis projektu:Przedmiotem projektu był remont pomieszczeń budynku szkoły tj. pracownie komputerowych wraz z pracownią obsługi ruchu turystycznego oraz adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń budynku internatu na jednostki mieszkalne –pokoje hotelowe wraz recepcją (tylko do użytku wewnętrznego na potrzeby uczniów). Projekt zakładał wykonanie remontu wewnątrz budynków. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do remontowanych pracowni dydaktycznych m. in. tablice interaktywne, komputery, meble do pracowni obsługi ruchu turystycznego oraz pracowni hotelarstwa.

Projekt został zrealizowany. Trwa rozliczenie końcowe

Pogoda