Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia  w Olsztynie
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie:
4.2 Rewitalizacja miast
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 8 686 444,54PLN
Procent dofinansowania 5 715 156,36 PLN
3. Termin konkursu: 31.07 – 14.09.2009 r.
4. Data podpisania umowy: 30.12.2009 r.
5. Okres realizacji: 04.07.2008-30.11.2014.
6.

Opis projektu: projekt składa się z 3 zadań, w ramach których planowana była:

•    przebudowa Placu Jana Pawła II – zadanie I

•    rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem – zadanie II

•    przebudowa Placu Solidarności – zadanie III

 

W 2011 zakończono realizację Placu Jana Pawła II i prace na pl. Solidarności. Plac Jedności Słowiańskiej – I etap zakończony, II etap – w trakcie realizacji .

 

Projekt w trakcie realizacji

Pogoda