Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyna
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1. Usługi aplikacyjne dla obywateli
2. Koszt całkowity: 1 778 782,72 PLN
Kwota dofinansowania 1 502 429,99 PLN
3. Termin konkursu: 10.05.2010 r. – 21.06.2010 r.
4. Data podpisania umowy: 29.10.2010 r.
5. Okres realizacji: 02.08.2006 r. - 31.07.2012 r.
6.

Opis projektu: Celem głównym projektu, była poprawa efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.

 

Projekt został zrealizowany

Pogoda