Idź do treści strony
Gospodarka

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Kierownik jednostki: Wojciech Samulowski

Adres: ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Telefon: 89 612 05 00

Fax 89 612 05 12

e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl

 

Adresy poszczególnych obiektów OPNT:

 • budynek L1 – ul. Władysława Trylińskiego 8
 • budynek B2 - ul. Władysława Trylińskiego 10
 • budynek L2 – ul. Władysława Trylińskiego 12
 • budynek B1 – ul. Władysława Trylińskiego 14
 • budynek B3 – ul. Władysława Trylińskiego 16

 

Przepraszamy, strona Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest aktualnie w przebudowie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo –Technologicznego
1. Program operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa: I. Nowoczesna Gospodarka
Działanie:
I.3 Wspieranie innowacji 
Poddziałanie:  -
2. Koszt całkowity: 69 494 977,82 PLN  (data podpisania umowy: 31.08.2010)
Kwota dofinansowania 56 512 106,00 PLN
3. Termin konkursu: nie dotyczy, projekt znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – wniosek został złożony dnia 08.03.2010
4. Data podpisania umowy: 31.08.2010
5. Okres realizacji: 19.08.2009-31.12.2013
6.

Cele i założenia

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (OPNT) został zaplanowany jako platforma skupiająca na swoim terenie firmy działające w innowacyjnych branżach stymulujących rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Olsztyna oraz regionu Warmii i Mazur. Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń na styku nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

 

Opis projektu:

Kompleks sześciu budynków, a wśród nich inkubator przedsiębiorczości, budynek biurowy będący również siedzibą Zarządu Parku wraz z zapleczem konferencyjno-ekspozycyjnym oraz gastronomicznym, budynki laboratoryjno-biurowe dla firm działających w regionie to inwestycje, które powstały w okolicach jeziora Skanda w Olsztynie, przy ul. Władysława Trylińskiego.

W ramach inwestycji wybudowano dwie drogi gminne dojazdowe do OPNT (ul. Mariana Rejewskiego, ul. Władysława Trylińskiego) wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny składa się z trzech funkcjonalnych części:

 1. Park Technologiczny – miejsce przeznaczone dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku;
 2. Inkubator Przedsiębiorczości – miejsce prowadzenia działalności nowo utworzonych, innowacyjnych firm i wspierania ich rozwoju;
 3. Centrum Transferu Technologii – miejsce prowadzenia badań naukowych nad nowymi technologiami, ich wykorzystaniem i wdrożeniem.


Park Technologiczny

W skład Parku technologicznego wejdą trzy budynki:

 • Budynek biurowo-konferencyjny (BK) stanowiący siedzibę Zarządu OPNT. Budynek ten będzie również pełnił funkcję konferencyjną, szkoleniową i  ekspozycyjną, w którym podmioty skupione wokół Parku będą miały możliwość zaprezentowania rezultatów przeprowadzonych badań naukowych, doświadczeń i  eksperymentów oraz innowacyjnych produktów i technologii. Tutaj też ulokują się firmy świadczące usługi około biznesowe (księgowe, w zakresie promocji,  szkoleniowe, doradcze, prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne). W budynku tym znajdować się będzie również zaplecze socjalne służące obsłudze lokatorów, pracowników i gości Parku, a także uczestników konferencji w zakresie przygotowania i podawania posiłków. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 3 370,00 m2, powierzchnia użytkowa – 2 875,00 m2.
 • Dwa budynki biurowe (B2, B3), stanowiące siedzibę przedsiębiorstw istniejących na rynku od wielu lat. Firmy te, będące głównym źródłem rozwoju gospodarczego, zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, będą miały możliwość – korzystając z infrastruktury OPNT – nadal rozwijać swoją działalność. Do ich dyspozycji będą klimatyzowane pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-32 m2, z dostępem do telefonu i internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Powierzchnia całkowita budynków wyniesie 2 190,00 m2 oraz powierzchnia użytkowa 1 865,00 m2 każdy.

Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości (budynek B1) został utworzony z myślą o początkujących firmach, skoncentrowanych zwłaszcza na rozwoju innowacyjnych produktów i technologii. W inkubatorze przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wszechstronną pomoc w prowadzeniu biznesu – począwszy od wyposażenia biura, a skończywszy na profesjonalnym doradztwie biznesowym. Dlatego też jego ofertą powinny być zainteresowane przede wszystkim osoby planujące otworzyć własną działalność gospodarczą (w tym także absolwenci szkół wyższych). Do dyspozycji lokatorów Inkubatora będą klimatyzowane, umeblowane i częściowo wyposażone pomieszczenia biurowe o powierzchni 22-32 m2, z telefonem dostępem do internetu, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie 1 860,00 m2, powierzchna użytkowa 1 575,00 m2.

Centrum Transferu Technologii

Centrum składa się z dwóch obiektów biurowo-laboratoryjnych – L1 i L2. W jednym z budynków (L2) znajdą się laboratoria chemiczne, molekularne i technologiczne oraz Centrum propagacji fal radiowych w jonosferze i Centrum satelitarnego pozycjonowana i nawigacji. W drugim budynku (L1), do dyspozycji firm związanych będą pomieszczenia laboratoryjne (o powierzchni 15-75 m2), biurowe (o powierzchni 15-28 m2), 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Pracownicy naukowi i studenci będą tu mogli przeprowadzać badania, doświadczenia i eksperymenty w celu tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych technologii i produktów. Powierzchnia całkowita każdego z budynków wyniesie 1 780,00 m2 oraz powierzchna użytkowa 1 525,00 m2 każdy.

Wszystkie prace objęte projektem „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” zostały podzielone na trzy zadania:

 • ZADANIE nr 1 „Budowa dróg dojazdowych do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” - na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego;
 • ZADANIE nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót związanych z budową i uruchomieniem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”;
 • ZADANIE nr 3 „Wyposażenie obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” - na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego.

Po wyposażeniu budynków, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny został uruchomiony dnia 06 listopada 2013 roku.

 

Pogoda