Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie
1. Program operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej
Oś priorytetowa: 3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie:
3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Poddziałanie:  -
2. Koszt całkowity: 480 894 514,91 PLN
Kwota dofinansowania 350 391 023,3 PLN
3. Termin konkursu: Nie dotyczy
4. Data podpisania umowy: 12.11.2012
5. Okres realizacji: 2007 - 2015 (zakończenie proj. 30.06.2015)
6. Opis projektu:Przedmiotem Projektu jest system transportowy miasta, w szczególności lokalny transport zbiorowy, gdzie przez modernizację rozumiane będą:
przebudowa układu ulicznego dla wydzielenia przestrzeni dla ruchu pojazdów transportu publicznego (pasy wydzielone, węzły integracyjne różnych form transportu wyposażone w pełną infrastrukturę niezbędną do prawidłowej obsługi pasażera),
poszerzanie systemu obszarowego sterowania ruchem, dający priorytet pojazdom komunikacji miejskiej.
zaś rozwój obejmuje:
wprowadzenie nowego, wysokowydajnego środka przewozowego - tramwaju, uruchomienie linii tramwajowej w układzie północ - południe,
realizacja niezbędnej infrastruktury torowej, sieciowej, zasilania, budowa pomieszczeń biurowych, warsztatowych, myjni, zajezdni tramwajowej,
wprowadzenie systemów IT w transporcie publicznym – biletu elektronicznego, informacji pasażerskiej oraz systemu sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego,
budowę ulicy Obiegowej;
zakup nowoczesnych i przyjaznych środowisku pojazdów (tramwajów).
Wybór nowego środka lokomocji podyktowany jest następującymi przesłankami o charakterze przestrzennym i funkcjonalnym:
Niezbędna jest segregacja w ruchu pojazdów transportu publicznego i ogólnego ruchu samochodowego dla zracjonalizowania wykorzystania przestrzeni i nadania priorytetu transportowi publicznemu - można to uzyskać poprzez koncentrację ruchu środków transportu publicznego na wydzielonych trasach (pasy autobusowe, torowiska tramwajowe) i uniezależnienie go od zatłoczenia na sieci drogowej, co pozwoli przyciągnąć większa liczbę pasażerów,
Wprowadzenie instrumentów o charakterze IT obniża koszty eksploatacyjne oraz może zwiększyć zainteresowanie pasażerów,
Ruch pojazdów o napędzie elektrycznym zmniejsza obciążenie środowiska.
Projekt będzie się składał z następujących zadań:
1) Budowa linii tramwajowej, wraz z zajezdnią tramwajową;
2) Budowa ul. Obiegowej;
3) Budowa przejścia podziemnego pod Al. Piłsudskiego;
4) Budowa pasów autobusowych;
5) Zakup 15 pociągów tramwajowych o pojemności ok. 200 pasażerów;
6) Dostawa ITS
Projekt w trakcie realizacji 

Pogoda