Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”
Wartość projektu: 30 692 063,31 zł
Dofinansowanie: 24 105 546,32 zł
Data podpisania umowy: 25.08.2017 r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody i adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Dzięki budowie i przebudowie sieci oraz urządzeń kanalizacji deszczowej służących zabezpieczeniu miasta przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi uregulowany zostanie system gospodarowania wodami opadowymi na terenie Olsztyna.

Opis Projektu:

Projekt „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna” zlokalizowany jest na terenie Miasta Olsztyn, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, które leży w makroregionie Pojezierza Mazurskiego nad rzekami Łyną i Wadąg. Zagrożeniem dla środowiska w Olsztynie jest przekraczanie norm poziomu hałasu oraz niedostatki w systemie kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja zadań Projektu na obszarze Gminy Olsztyn:

 1. Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bukowskiego - koszt robót ok. 1 694 859,14 z ł.
 2. Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bydgoskiej - koszt robót ok. 237 675,09 zł.
 3. Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Sikorskiego - Paukszty - koszt robót ok. 5 280 626,15 zł.
 4. Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy ul. Witosa -Laszki - koszt robót ok. 317 432,25 zł.
 5. Przebudowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych z infrastrukturą kanalizacyjną OBI - koszt robót ok. 2 689 975,62 zł.
 6. Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Bukowskiego-Brylantowa - koszt robót ok. 850 493,80 zł.
 7. Budowa kolektora deszczowego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej - koszt robót ok. 911 263,04 zł.
 8. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bociania-Bałtycka - koszt robót ok. 368 892,88 zł.
 9. Sieć kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”
  1. Odcinek A obejmujący ulice Witosa - Płoskiego - Sikorskiego i Tuwima
   • Odcinek A1 - ulica Witosa od skrzyżowania z ul. Kanta do skrzyżowania z ul. Płoskiego
   • Odcinek A2 - ulica Płoskiego od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego
   • Odcinek A3 - Al. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Pstrowskiego.
   • Odcinek A4 - ulica Tuwima.
  2. Odcinek B - ulica Obiegowa
  3. Odcinek C - ul. Żołnierska, ul. Kościuszki, ul. Dworcowa i ul. Towarowa
   • Odcinek C1 - ul. Żołnierska i ul. Kościuszki od ul. Obiegowej do ul. Dworcowej
   • Odcinek C2 - ul. Dworcowa i ul. Towarowa od ul. Kościuszki do rejonu skrzyżowania z ul. Składową - koszt robót budowlanych: 12 052 170,03 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody i adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Dzięki budowie i przebudowie sieci oraz urządzeń kanalizacji deszczowej służących zabezpieczeniu miasta przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi uregulowany zostanie system gospodarowania wodami opadowymi na terenie Olsztyna.

Pogoda