Idź do treści strony
Gospodarka

 

"Zdalna Szkoła”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 99 962,10 zł
Wartość dofinansowania:  99 962,10 zł
Zakończenie finansowe projektu: 11.11.2020 r.

W ramach programu Zdalna Szkoła przyznano Gminie Olsztyn grant w wysokości do 100.000 zł na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
W ranach projektu zakupiono 30 szt. laptopów oraz 30 szt. routerów Wi-Fi  do 10 olsztyńskich Szkół Podstawowych w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym. Grant został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zdalna Szkoła +”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 152 743,92 zł
Wartość dofinansowania:  152 743,92 zł
Zakończenie finansowe projektu: 21.12.2020 r.

W ramach programu Zdalna Szkoła przyznano Gminie Olsztyn grant  na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
W ranach projektu zakupiono 59 szt. laptopów do 23 olsztyńskich Szkół Podstawowych w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym. Grant został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 64 368,00 zł
Wartość dofinansowania:  64 368,00 zł
Zakończenie finansowe projektu: 31.12.2021 r.

W ramach programu przyznano Gminie Olsztyn kwotę ryczałtową w wysokości 64 368,00 zł na rozbudowę systemu Wi-Fi 15 szkół na terenie Miasta Olsztyna.

Celem projektu jest dostarczenie bezpłatnego internetu dla społeczności szkolnej, jak również dla osób korzystających z sal w trakcie eventów.
W ramach projektu wyposażono 15 sal gimnastycznych szkół znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna w punkty dostępowe. Punkty te będą zarządzane przez centralny kontroler sieci bezprzewodowej, którym zarządza Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia – REAC-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Projekt zakłada wymianę trzech wysłużonych przełączników szkieletowych, które pełnią rolę głównych węzłów miejskiej sieci szerokopasmowej, bez których komunikacja z jednostkami w Gminie Olsztyn byłaby niemożliwa.

Dzięki realizacji zadania zwiększy się wydajność i szybkość działania miejskiej sieci szerokopasmowej, wyeliminowane zostaną sytuacje awaryjne i przestoje w codziennej pracy jednostek w Gminie Olsztyn, a także, dzięki wykorzystaniu nowych funkcji oprogramowania w przełącznikach, podniesiony zostanie poziom cyberbezpieczeństwa.

W ramach zadania zrealizowana zostanie także diagnoza cyberbezpieczeństwa gminy Olsztyn.

Wartość grantu: 100 000 zł   
Wartość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych
Data podpisania umowy: 13.05.2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU

 

Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia – REAC-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach zadania, Gmina Olsztyn zakupi 501 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom i wnukom z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Wartość grantu: 1 252 500 zł   
Wartość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych
Data podpisania umowy: 19.05.2022 r.

 

Pogoda