Idź do treści strony
Gospodarka

 

"Zdalna Szkoła”

Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 99 962,10 zł
Wartość dofinansowania:  99 962,10 zł
Zakończenie finansowe projektu: 11.11.2020 r.

W ramach programu Zdalna Szkoła przyznano Gminie Olsztyn grant w wysokości do 100.000 zł na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
W ranach projektu zakupiono 30 szt. laptopów oraz 30 szt. routerów Wi-Fi  do 10 olsztyńskich Szkół Podstawowych w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym. Grant został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zdalna Szkoła +”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 152 743,92 zł
Wartość dofinansowania:  152 743,92 zł
Zakończenie finansowe projektu: 21.12.2020 r.

W ramach programu Zdalna Szkoła przyznano Gminie Olsztyn grant  na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
W ranach projektu zakupiono 59 szt. laptopów do 23 olsztyńskich Szkół Podstawowych w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym. Grant został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn"

Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 64 368,00 zł
Wartość dofinansowania:  64 368,00 zł
Zakończenie finansowe projektu: 31.12.2021 r.

W ramach programu przyznano Gminie Olsztyn kwotę ryczałtową w wysokości 64 368,00 zł na rozbudowę systemu Wi-Fi 15 szkół na terenie Miasta Olsztyna.

Celem projektu jest dostarczenie bezpłatnego internetu dla społeczności szkolnej, jak również dla osób korzystających z sal w trakcie eventów.
W ramach projektu wyposażono 15 sal gimnastycznych szkół znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna w punkty dostępowe. Punkty te będą zarządzane przez centralny kontroler sieci bezprzewodowej, którym zarządza Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Pogoda