Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dofinansowanie projektu z UE: 52 614,85 zł
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 9 895,37 zł
Data podpisania umowy: 23.10.2020 r.

Opis projektu:

Fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Cel projektu:

Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Jednostki realizujące:

  • Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, przy ul. Bałtyckiej 37a
  • Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie, przy ul. Fałata 23K
Pogoda