Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.
Dodatek wypłacany jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko


UWAGA !!! Dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku przyznania zasiłku rodzinnego (nie można ubiegać się o przyznanie samego dodatku)

 

DODATEK TEN PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ NA DZIECKO ROZPOCZYNAJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (tzw. ZERÓWKA”)!!!

 

W celu ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na nowy rok szkolny 2009/2010 należy w terminie od 2009-09-01 do 2009-10-31 złożyć:

- nowy wniosek o wskazany dodatek wraz z aktualnym zaświadczeniem o kontynuacji nauki przez dziecko w roku szkolnym 2009/2010 dla dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

- nowy wniosek z zaznaczonym dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dziecka w szkole podstawowej oraz gimnazjum

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej;
  • Zaświadczenie, gdy dziecko niepełnosprawne w umiarkowanym lub w znacznym stopniu kontynuuje naukę;

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

 

Opłaty: nie występują

 

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1630)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007 r., Nr 114, poz. 783)

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pogoda