Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Ewa Monika Kaliszuk  Ewa Monika Kaliszuk
 ul. Knosały 3 budynek A
 10-101 Olsztyn

 Sekretariat
 tel. 89 506 09 01
 tel./fax 89 527 55 08
 pokój nr 1
 Adres e-mail: kaliszuk.ewa@olsztyn.eu

 

Ewa Monika Kaliszuk jest olsztynianką. Ukończyła filologię germańską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od początku pracy zawodowej związana z edukacją. W 2009 roku uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego, a w roku 2011 ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Przez niemal pięć lat (od marca 2014 roku) była dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. Ukończyła niemal 100 form doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie zarządzania i organizacji pracy. Jest trenerem Theory of Constraints for Education. Jako dyrektor wdrożyła cztery duże projekty modernizujące kierowaną przez nią szkołę.

W uznaniu podjętych działań na rzecz rozwoju szkoły w styczniu 2018 r. została powołana do Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej, a następnie do Wojewódzkiej Rady Dyrektorów przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.

W roku 2020 ukończyła zorganizowany przez IBD Business School w Warszawie kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych poszerzając swoją wiedzę m.in. w zakresie prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. W roku 2022 uzyskała dyplom studiów podyplomowych Collegium Humanum na kierunku MBA.

Poza pracą zawodową przez ponad ćwierć wieku działa w dziedzinie kultury. Śpiewa w Zespole Pieśni i Tańca Warmia oraz w Warmia Klezmer Band. W 2014 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Z córką Adą wspólnie realizują swoje pasje – muzyka, teatr, podróże.

Pogoda