Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr X/161/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie - część A"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A”

Do pobrania:

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą Miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie”

Do pobrania:


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą Miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie”

Do pobrania:

Pogoda