Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków Łyna, Os. Redykajny w Olsztynie” i zmiany planu o nazwie ,,Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr .156, dz. 3/11)”

Informacje dotyczące wyłożenia planu do publicznego wglądu:

  • termin i miejsce wyłożenia - 11.III.2013 r. - 2.IV.2013 r.
  • termin i miejsce debaty publicznej (protokół) - 18.III.2013 r. UMO sala 219 godz. 16.00
  • termin składania uwag - 16.IV.2013

 

Dokumenty do pobrania:

Pogoda