Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XL/694/17 z dnia 27 września 2017 r.w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie"

Do pobrania: uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Olsz­tynie”

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Olsz­tynie”

Do pobrania:


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Olsz­tynie”

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsz­tynie” oraz prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środo­wisko dla ww. planu

Pliki do pobrania:

Pogoda