Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXV/601/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Boenigka w Olsztynie"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Boenigka w Olsztynie"

Link:

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go w rejonie ulicy Boenigka w Olsztynie”.

Linki:

Pogoda