Idź do treści strony
Gospodarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w dniu 15 kwietnia 2021 roku wydał wyrok w sprawie uchylenia części zapisów "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie"

 

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXVI/460/20 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie".

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na składanie wniosków do sporządzanego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”

Do pobrania: treść obwieszczenia

 

Uchwała o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”.

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla "Dajtki" w Olsztynie

Do pobrania:

Pogoda