Idź do treści strony
Gospodarka

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miej­scowego planu zagospodarowania przestrzen­nego Olsztyna, ul. Artyleryjska-Koszary” dla terenu pomiędzy ul. Leśną i brzegiem jez. Długiego

Linki:

Przystąpienie do planu:

Pogoda