Idź do treści strony
Культура

Borussia. Kultura-Historia-Literatura

 ul. Kopernika 45, tel.: 89 534 00 26
www.borussia.pl

Pierwszy numer ukazał się w 1991 roku. Otrzymał nagrodę paryskiej "Kultury" za rok 1996 przyznawanej pismom i redakcjom zajmującym się regionami pogranicza. W latach 1991-1997 redaktorem naczelnym był Kazimierz Brakoniecki. Od 1997 roku redakcją kieruje Robert Traba. W 1998 roku powołano Radę Redakcyjną. Półrocznik regionalny poświęcony kulturze i historii Warmii i Mazur, wyrosły z idei regionalizmu otwartego i ruchu inicjatyw lokalnych, tendencji szczególnie żywotnych na początku lat 90.
Pismo konsekwentnie trzyma się swej linii programowej, publikując artykuły poświęcone przeszłości, dzisiejszej specyfice i perspektywom regionu – miejsca przenikania się i koegzystencji kultur, religii i tradycji. Poza podstawowym, tj. historyczno-społecznym i kulturoznawczym, kręgiem tematów BORUSSIA sporo uwagi poświęca sprawom literackim, będąc zarówno trybuną wystąpień poetów i prozaików tworzących i mieszkających na Warmii i Mazurach, jak i miejscem, gdzie publikują pisarze o uznanej, ogólnopolskiej pozycji. W dziale recenzji omawiane są nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej oraz problematyki, którą zajmuje się pismo. BORUSSIA chętnie wypuszcza zeszyty monograficzne, niejednokrotnie jako pokłosie współorganizowanych przez redakcję sesji i konferencji. W ciągu 20 lat istnienia na łamach pisma gościło około 900 autorów i tłumaczy.

 

VariArt

www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/indexa.html

 

Pogoda