Idź do treści strony
Культура

(kopiuj 1)

Nieformalny Teart Animacji Rodziny Korzunowiczów


Ten zawodowy prywatny teatr istnieje od 1996r.Tworzy go trzyosobowy zespół rodzinny. Od początku jego praca jest związana z Olsztynem i regionem. W swoim dorobku ma wiele premier, programów edukacyjnych oraz warsztatów. Zdobył wiele nagród za działalność artystyczną.
Teatr za Dwa Grosze
Rozpoczął działalność w 1994 roku, wystawiając bajki dla dzieci w szkołach i przedszkolach. W 1998r. przedstawił pierwsze programy estradowe dla dorosłych. Oprócz działalności artystycznej, może sie poszczycić także aktywnością na polu edukacyjnym i w profilaktyce uzależnień.
Biały Teatr
Istnieje od 2003r., wyłonił się z olsztyńskiego Teatru Rapsodycznego. Członkowie teatru starają sie podtrzymać ideę głoszącą, że słowo jest najważniejszym elementem pracy teatralnej, któremu wszystko w teatrze jest podpożądkowane
Teatr Studencki CEZAR

Powstał w październiku 1997 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Zadebiutował widowiskiem kameralnym "Każdy z nas". Obecnie funkcjonuje przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, ale działaniami obejmuje obszar całego miasta. CEZAR poprzez sztukę teatralną szuka różnych form wyrażania uczuć. Teatr jest organizatorem Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego THEATRUM ORBIS TERRARUM

Pogoda