Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Książka telefoniczna

Dariusz Dąbrowski
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11
Lidia Dawid
Biuro Rady Miasta
pokój: 208
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 603, wew. 603
Beata Dębowska
Sekretariat II Zastępcy Prezydenta i Skarbnika Miasta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 121
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 255,
Hanna Dejnarowicz
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 107
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 420
Aurelia Deptuła
Referat dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 23
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 203,
Mariola Dobko
p.o. Kierownika Referatu ds. prowadzenia postępowań administracyjnych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 34
ul. Knosały 3
10-101 Olsztyn
89 50 60 988
Joanna Dobosz
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 514
Emila Dobrosielska
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 698, wew. 698,
Patrycja Dobrowolska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 119
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 627, wew. 627
Romuald Dominik
Stolarz
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441
Pogoda