Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Szanowni Państwo,

 

Zaburzenia psychiczne to problem o charakterze globalnym, koniecznym więc jest kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji.

 

„Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna”  powstał aby dać mieszkańcom naszego Miasta skoncentrowaną wiedzę na temat dostępnych miejsc i form opieki oraz pomocy i wsparcia psychicznego. Daje również szerokie spektrum narzędzi umożliwiających wszystkim zainteresowanym łatwy i szybki dostęp do tej wiedzy. Określa kierunki i obecnie realne cele, które są okazaniem najistotniejszych potrzeb w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich.

 

"Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna" powstał dzięki osobom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, które biorą aktywny udział w kształtowaniu systemu zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców Olsztyna. Funkcję koordynatora realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna przypisano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyna Zespołowi Koordynującemu,  który tworzy, koordynuje i monitoruje jego wdrażanie i realizację założonych w nim celów.

 

Logo „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna” zostało wybrane w drodze  konkursu plastycznego a jego autorami są uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomost” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pomost” w Olsztynie.

 

Informację telefoniczną o dostępnych w Olsztynie formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi można uzyskać pod numerami telefonów:

 1. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, 89 527-68-45 - całodobowo,
 2. Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, 89 521-04-53 w godzinach 7.30 - 15.00,
 3. Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej MOPS Olsztyn, 89 535-90-44 w godzinach 7.30 - 15.00,
 4. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Olsztyna, 89 521-49-00 w godzinach 7.30 - 15.00.

 

Ponadto, dane o dostępnych w Olsztynie formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawarte są w zamieszczonych poniżej informatorach:

 

 

 

Ponadto, w celu uzyskania pomocy czy wsparcia,  osoby tego potrzebujące,  mogą skorzystać z  dostępnych na terenie całego kraju ogólnokrajowych  infolinii.  Są to:

 1. Pomarańczowa Linia Ogólnopolski Telefon Dla Rodziców Dzieci Które Się Upijają tel. 0-801-140-068,
 2. Zielona Linia -Telefon Zaufania HIV i ADIS tel. (022) 621-33-67
 3. Całodobowy Telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS tel. (022) 692 82 26
 4. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania / Linia Antynarkotykowa tel. 0-801-199-990
 5. Telefon Zaufania dla Dzieci i Nastolatków Zaniedbywanych, Wykorzystywanych Seksualnie, Których Rodzice Piją Stowarzyszenie "Opta" tel. (022) 827-61-7
 6. Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych  z Problemem Alkoholowym Instytut Psychiatrii i Neurologii tel. (022) 842-26-002
 7. Telefon Zaufania "Zatrzymaj Przemoc" 800 120 148
 8. Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenie "MONAR" tel. (022) 823-65-31
 9. Ogólnopolski anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel.  116 111, www.116111.pl
 10. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  tel. 800 12 12 12
 11. Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie bądź świadków przemocy w domu/rodzinie  tel. 801 12 00 02
 12. Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA tel. 801 24 70 70,
 13. Całodobowy bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka tel. 116 000,
 14. Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji w sprawie reagowania na niepokojące, podejrzane sytuacje w czyimś domu tel. 801 109 801.

 

Pogoda