Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Justyna Sarna-PezowiczJustyna Sarna-Pezowicz
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Sekretariat
Tel. 89 50 60 256,
pokój nr 121
Adres e-mail: sarna.justyna@olsztyn.eu

 

 

Justyna Sarna-Pezowicz - olsztynianka od urodzenia. Ukończyła wydział ochrony środowiska i rybactwa śródlądowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w zakresie funduszy unijnych na wydziale ekonomii i zarządzania UWM oraz aspektów prawnych inwestycji budowlanych na wydziale prawa i administracji UWM.

Doświadczenie zdobywała w brytyjskiej firmie consultingowo-inżynieryjnej Ove Arup and Partners, gdzie przez cztery lata miedzy innymi pracowała po stronie Inżyniera Kontraktu przy projektach modernizacji oczyszczalni ścieków w Olsztynie. Odbyła również trzymiesięczny staż w brytyjskim oddziale firmy.

Przez dwa lata pracowała w urzędzie wojewódzkim przy wrażaniu i kontroli projektów ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (I perspektywa budżetu UE po akcesji Polski).

Od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta Olsztyna na stanowisku inspektora w wydziale obsługi funduszy europejskich. Przeszła stanowiska głównego specjalisty, kierownika referatu strategii w wydziale rozwoju, zastępcy dyrektora i od 2018 roku dyrektora wydziału strategii i funduszy europejskich.

Odpowiedzialna za przygotowanie wielu projektów finansowanych z pieniędzy unijnych i budżetu państwa,  m.in. modernizacji hali Urania oraz rozbudowy linii tramwajowej. Przygotowywała wraz z zespołem Strategię Rozwoju Miasta Olsztyn 2020 oraz 2030+, Plan Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, czy program rewitalizacji miasta. Należy do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020.

Ma dwoje dzieci, męża i psa. Miłośniczka aktywnego spędzania czasu, gór i morza.

  

Pogoda