Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 

DOFINANSOWANIE

17 500 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

21 000 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem głównym Programu integracji 2021–2030 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Wsparcie uczestników Programu Integracji 2021–2030 poprzez animację społeczno-kulturową Romów w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie.

 

GRUPA DOCELOWA

Romska mniejszość etniczna w Polsce.

 

EFEKTY PROGRAMU

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród społeczności romskiej.

Pogoda