Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2023

 

DOFINANSOWANIE

326 898 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

326 898 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023.

REALIZOWANE ZADANIA

Przekazywanie środków z Funduszu Pracy gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

GRUPA DOCELOWA

Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Olsztyna.

 

EFEKTY PROGRAMU

Pomoc pracodawcom w kształceniu wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach kadr.

Pogoda