Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Książka telefoniczna

Joanna Banowska
Główny Specjalista
Zespół ds. Pomocy Publicznej
pokój: 114
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 704, wew. 704
Marek Baran
portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328,
Magdalena Baranowska
Stanowiska ds. szkół zawodowych
Wydział Edukacji
pokój: 9
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-14,
Joanna Bartkowska
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 606, wew. 606
Marta Bartoszewicz
Rzecznik prasowy
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 29
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-35-39, tel. 89 527-31-11, wew. 419
Małgorzata Bartyś-Wittke
Sekretariat, Stanowisko ds. obsługi biura
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pokój: 26
ul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-44,
Jerzy Barwiński
Elektryk
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441, 311
Marek Baturo
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Magdalena Bauer-Rojna
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363
fax. 89 527-21-38
Patrycja Bednarek-Żywicka
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 2
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 645, wew. 645
Pogoda