Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Książka telefoniczna

Portiernia (ochrona) Wyzwolenia
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 730,
Monika Włodarska
Stanowisko ds. placówek oświatowych
Wydział Edukacji
pokój: 9
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-25,
Robert Zabuski
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 16
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522-24-15,
Joanna Żaczkiewicz
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11
Joanna Żagałkowicz
Referat wymiaru podatków osób fizycznych
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 1
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 666, wew. 666
Małgorzata Zakurzewska
Sekretariat
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 225
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-98-67, tel. 89 527-31-11, wew. 400, 354
fax. 89 534-94-31
Tomasz Zaleski
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 08
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-18-15, tel. 89 527-31-11, wew. 392
Aldona Zalewska
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 101
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522 24 18,
Robert Zalewski
Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 104
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522-24-20,
Maciej Zalewski
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 9
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 649, wew. 649
Pogoda