Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Książka telefoniczna

Stanisław Zglinicki
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Monika Zielińska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 104
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 676, wew. 676,
Anna Zimińska
Referat ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 308
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 446
Magdalena Ziółkowska
Referat opłat adiacenckich,przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 107
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 420
Elżbieta Żmijewska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 131
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-97-81, tel. 89 527-31-11, wew. 308
Bogusław Żmijewski
Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu
Samodzielne stanowiska
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 375
Marta Żmuda
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 209
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 488
Karolina Żuk-Żbikowska
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 218
Marek Żukiewicz
Stanowisko ds. logistyki i infrastruktury RCB
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 15
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn
89 522-24-25
Paulina Żukowska
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 216
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 523-61-20, tel. 89 527-31-11, wew. 249
Pogoda