Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Książka telefoniczna

Sławomir Czarkowski
Referat transportu i szkolenia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 28a
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 92,
Małgorzata Czarniawska
Kierownik Referatu uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 2
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 99,
Beata Czarnowska
Kierownik Referatu Administracyjnego
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 08
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-46-67, tel. 89 527-31-11, wew. 306
Małgorzata Czaus
Stanowisko do spraw urodzeń
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 2
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 267
Agnieszka Czerwińska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 126
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-57-79, tel. 89 527-31-11, wew. 353
Marta Czodrowska
Obsługa pzgik
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 237
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 50 60 245
Anna Czyczyn
Biuro Kontroli
pokój: 204
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 708, wew. 708
Anna Czyż-Srokosz
Radca prawny
Wydział Prawny
pokój: 332
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 301
Bartosz Dąbkiewicz
Biuro Egzekucji
pokój: 29
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 963,
Paulina Dąbrowska
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 980,
Pogoda