Idź do treści strony
Gospodarka

Planty miejskie

Planty miejskie, które powstały wzdłuż alei Pieniężnego w Olsztynie stały się nowym miejscem wypoczynku olsztynian. Nowa inwestycja została podzielona na dwie strefy: piknikową oraz strefę wyciszenia i relaksu. Pierwsza powstała w miejscu obecnego gruntowego parkingu oraz ogrodu przedszkola. Jest to teren otwarty, sprzyjający różnym formom aktywności i wypoczynku. Dodatkowo teren został połączony z wałami miejskimi za pomocą schodów tarasowych, co pozwoli na organizację w tym miejscu plenerowych wydarzeń kulturalnych. Dosadzone zostały drzewa i krzewy, byliny, rośliny cebulowe, nie zabrakło również małej architektury. Druga strefa zwana ogrodem wirydarzowym zlokalizowana jest w oddaleniu od ruchliwej ulicy Pieniężnego, w miejscu dawnego ogrodu archiprezbitera i wikarego z katedry św. Jakuba. Zieleń w tej części plant nawiązuje do założeń takich obiektów, czyli kwadratowego lub prostokątnego ogrodu umieszczonego wewnątrz murów klasztornych. Częścią plant jest zbudowany od podstaw park Centralny i zrewitalizowany park Podzamcze, które zostały połączone trasami pieszo-rowerowymi i bezkolizyjnym przejściem pod mostem św. Jakuba w pobliżu katedry.

Całkowity koszt inwestycji to niespełna 1,5 mln zł. Dofinansowanie unijne: 82,99%.

Wetter