Idź do treści strony
Gospodarka

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn

 

Obowiązująca wersja "Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn" jest dostępna na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna (uchwała nr XXXIII/554/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 kwietnia 2021r.).

Wetter