Idź do treści strony
Gospodarka

Przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba

Projekt przebudowy jednej z głównych ulic w centrum miasta zakładał nie tylko przebudowę ul. Pieniężnego, ale także przebudowę ul. Szrajbera i ul. Staszica, rozbiórkę i budowę mostu św. Jakuba, budowę murów oporowych oraz wzmocnienie skarp, budowę przystanków komunikacji publicznej, budowę i przebudowę odwodnienia, wykonanie oświetlenia terenu jak i przebudowę kolizji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca inwestycji, firma Skanska miała za zadanie także wykonać przedłużenie i na nowo zagospodarować wał znajdujący się po zachodniej stronie jezdni oraz uporządkować tereny zieleni i nieużytki w rejonie skrzyżowania ul. Pieniężnego z ul. Staszica. Projekt swoim zasięgiem objął także wykonanie wejść i traktów pieszych i pieszo-rowerowych do Parku Centralnego.

Przebudowana ulica Pieniężnego ma podobny przebieg do obecnego. W każdym z kierunków ruchu droga ma po jednym pasie, a dodatkowo w stronę al. Piłsudskiego został poprowadzony buspas. Nowy most św. Jakuba został wyniesiony na wysokość około 80 cm ponad poziom starego obiektu, co umożliwiło wykonanie pod mostem traktu pieszo-rowerowego, który połączył park Centralny z  Parkiem Podzamcze. Wzdłuż murów katedry św. Jakuba, powstały planty, które stały się kolejnym miejscem przyjaznym naszym mieszkańcom.

Koszt inwestycji to ok. 16,5 mln zł. Dofinansowanie unijne: 85 %.

Wetter