Idź do treści strony
Gospodarka

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna przyjęty

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1), 3) i 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) informujemy o podjęciu przez Radę Miasta Olsztyna Uchwały Nr XXXIII/553/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna.”

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

Wetter