Idź do treści strony
Gospodarka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 - Płoskiego/Witosa/Bukowskiego/Jaroty (S51)

Nowa droga połączyła system drogowy Olsztyna, od skrzyżowania ulic Płoskiego i Witosa, z węzłem Jaroty. Część tego odcinka należy do Gminy Olsztyn, a część do Województwa. Dzięki porozumieniu stron inwestycja została zrealizowana jako jedna całość.

Zakres prac w granicach miasta zakładał przede wszystkim rozbudowę skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Bajkową i ul. Dorantta wraz z budową sygnalizacji świetlnej, rozbudowę obecnej drogi jednojezdniowej (w kierunku Butryn) do drogi dwujezdniowej i dwupasowej z pasem dzielącym. Projekt objął również budowę zatok autobusowych, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, chodników oraz traktu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Bajkową i ul. Dorantta w kierunku Butryn. Koszt miejskiej części inwestycji to ponad 4 mln zł.

Na 2,5 km odcinku drogi do obwodnicy powstały trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, nowe oświetlenie oraz ekrany akustyczne. Projekt zakładał również przebudowę sieci podziemnych i zagospodarowanie zieleni oraz umiejscowienie tam punktu do ważenia pojazdów. Wykonawcą prac była firma Strabag. 

Całkowity koszt inwestycji to niespełna 29 mln zł. Dofinansowanie unijne: 85%.

Wetter