Idź do treści strony
Gospodarka

Podwórka z Natury - realizacje

Program "Podwórka z Natury" polega na zaproszeniu mieszkańców do współdecydowania o wyglądzie przestrzeni w otoczeniu ich miejsca zamieszkania. W pierwszym etapie realizacji programu mieszkańcy pracują nad koncepcją zagospodarowania podwórka, w kolejnym odbywa się wspólna realizacja prac. Program  jest realizowany jest na obszarze objętym Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020. Są to tereny silnie zurbanizowane, a zagospodarowanie podwórek przez wprowadzenie zieleni jest odpowiedzią na problemy tego typu obszarów i wspiera realizację polityk miejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju:

  • adaptacja do zmian klimatu oraz ochrona powietrza: wysoki udział terenów zieleni w gęstej zabudowie śródmieścia Olsztyna zwiększa tzw. małą retencję, ograniczając zjawisko zalewania budynków podczas gwałtownych opadów, sprzyja likwidowaniu tzw. „wysp ciepła”, pozwala na zagospodarowanie wody opadowej w miejscu jej opadu, przyczynia się do poprawy jakości powietrza. 
  • polityka parkingowa: zagospodarowanie podwórek uniemożliwia „dzikie” parkowanie
    w śródmieściu poza Strefą Płatnego Parkowania, co pozwala na regulowanie ilości pojazdów wjeżdżających do centrów miast.
  • edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego - integracja i wzmocnienie aktywności mieszkańców oraz wykształcenie poczucia wpływu na miejsce, w którym mieszkają. W obrębie lokalnych społeczności biorących udział w programie nawiązały się nowe relacje, zacieśniły więzi sąsiedzkie. Mieszkańcy mimo zakończenia udziału w programie nadal współtworzą swoją przestrzeń, w różny sposób wykazując aktywność: aplikują o granty ze środków zewnętrznych na jej zagospodarowanie, samodzielnie pielęgnują już istniejącą zieleń, wzbogacają ją o nowe nasadzenia, elementy małej architektury lub obiekty sztuki. Część podwórek otrzymała swoje indywidualne nazwy, a mieszkańcy kontynuują prowadzenie relacji ze swoich działań w mediach społecznościowych.

 

Podwórko "Samochodowe" przy pl. Konsulatu Polskiego i ul. Warmińskiej

Przed:

Po:

Widok z góry - przed i po:

 

"Zaułek Optymistów" przy ul. Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej

 Przed:

Po:

Ogród deszczowy:

 

Podwórko przy ul. Żeromskiego 34

Przed:

Po:

Metamorfoza:

 

Podwórko przy ul. Dąbrowszczaków i Mazurskiej

Przed i po:

 

Nasze Podwórko" przy ul. Żeromskiego i Sienkiewicza

Przed i po:

 

 

Wetter