Idź do treści strony
Gospodarka

Informacje o przebiegu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

Zakończenie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

30 sierpnia 2023 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXIII/981/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR) i tym samym dobiegły końca prace nad ostatecznym kształtem tego niezwykle ważnego dla rozwoju miasta dokumentu.

GPR pokazuje nam, jak możemy poprawić jakość życia w najbardziej zaniedbanych częściach miasta, dzięki czemu Olsztyn może się rozwijać bardziej harmonijnie. Musieliśmy więc najpierw dokładnie przyjrzeć się całemu obszarowi miasta i wyznaczyć miejsca, których mieszkańcy szczególnie odczuwają na co dzień problemy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej czy środowiskowej.

Żeby to było możliwe, przeszliśmy sporo kilometrów po mieście, wielokrotnie rozmawialiśmy z różnymi grupami mieszkańców, pracowników miejskich, pozarządowców czy przedsiębiorców, dyskutowaliśmy w swoich biurach i wydziałach. Spieraliśmy się nieraz o to, co jest priorytetem, a co może poczekać, na co wystarczy środków, a co musimy odłożyć na lepsze czasy. Powstał zatem dokument, który jest wynikiem długiego procesu, a jego współautorami jest wielu mieszkańców naszego miasta.

Nowy GPR jest wspólnym pomysłem na lepsze miasto. Mamy nadzieję, że uda się go zrealizować z korzyścią dla nas wszystkich. Można znaleźć go pod tym linkiem.

Wszystkim Państwu dziękujemy za poświęcony czas, cenną wiedzę i możliwość spotkania, która zawsze jest źródłem inspiracji dla wszystkich uczestników.

 

Projekt GPR po opiniowaniu

Poniżej przedstawiamy projekt GPR, który uwzględnia opinie właściwych organów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o rewitalizacji wniesione w czasie procesu opiniowania:

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/projekt-gpr-po-opiniowaniu.html

Zestawienie opinii właściwych organów

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

https://umolsztyn.bip.gov.pl/tablica-wydzial-strategii-i-funduszy-europejskich/obwieszczenie-o-odstapieniu-od-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-olsztyna-do-roku-2030.html

 

Projekt GPR do opiniowania

Poniżej przedstawiamy projekt GPR, który uwzględnia uwagi wniesione w czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych i został przekazany organom opiniującym, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. b ustawy o rewitalizacji. Poz uzyskaniu opinii, o których ww. mowa, projekt GPR zostanie przedlożony Radzie Miasta Olsztyna w celu jego przyjęcia.

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/ponizej-przedstawiamy-projekt-gpr-ktory-uwzglednia-uwagi-wniesione-w-czasie-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-i-zostal-przekazany-organom-opiniujacym-o-ktorych-mowa-w-art-17-ust-2-lit-a-oraz-lit-b-ustawy-o-rewitalizacji-po-uzyskaniu-opinii-o-ktoryc.html

Raport końcowy z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/raport-z-przebiegu-konsultacji_projekt-gpr.html

 

Rozpoczynają się konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2030+

8 grudnia rozpoczną się spotkania konsultacyjne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2030+ (GPR). Zapraszamy mieszkańców do dzielenia się uwagami i propozycjami dotyczącymi zawartych w nim pomysłów na poprawę stanu naszego miasta w obszarze rewitalizacji. Pomysły te powstały po wielu spotkaniach z różnymi środowiskami, licznych rozmowach i spacerach w terenie, ale chcielibyśmy jeszcze raz wspólnie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i zebrać opinie jak najszerszego grona zainteresowanych.

Projekt GPR wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

 • w formie papierowej: w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, II piętro, pok. 211, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Spotkania konsultacyjne projektu GPR odbędą się w niżej podanych terminach i miejscach:

 • 8 grudnia 2022 r. on-line w godz. 17:00 - 19:00
 • 14 grudnia 2022 r. w godz. 17:00 - 19:00; miejsce: Koszary Funka przy ul. J.Kasprowicza 4 
 • 15 grudnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00; miejsce: Kino Studyjne Awangarda 2 Plac Jana Pawła II 2/3
 • 19 grudnia 2022 r. on-line w godz. 11:00 - 13:00

Link do spotkania Gminny Program Rewitalizacji

Uwagi do projektu GPR można składać do 15 stycznia 2023 r. na formularzu konsultacyjnym w następujących formach:

 1. w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu
 2. w wersji papierowej:
 • na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,
 • osobiście - w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 od wtorku do piątku lub w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1,  II piętro, pok. 211.

 

 

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem prac nad uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ przedstawiamy Państwu pogłębioną Diagnozę obszaru rewitalizacji, stanowiący element dokumentu.

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji - plik do pobrania

 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu GPRO 2030+

Już wkrótce rozpoczniemy konsultacje społeczne projektu GPRO 2030+, nad którym pracowaliśmy w tym roku. Ten niezwykle ważny dokument wymaga uważnej lektury i wspólnego namysłu, aby jego ostateczny kształt odpowiadał na rzeczywiste potrzeby obszaru rewitalizacji, zarówno w zakresie występujących w nim problemów, jak i potencjałów, które można wykorzystać do jego rozwoju. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które trwać będą od 8 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. Z projektem będzie można zapoznawać się już od 1 grudnia 2022 r. na stronie konsultacji społecznych w Olsztynie. Poniżej treść obwieszczenia Prezydenta Olsztyna w tej sprawie:

Obwieszczenie

Spacery badawcze i warsztaty

Za nami cykl zogniskowanych wywiadów grupowych, które prowadziliśmy z wybranymi przedstawicielami różnych środowisk – przedsiębiorcami, naukowcami, pozarządowcami i urzędnikami. Rozmowy prowadziliśmy, by pogłębić diagnozę obszaru rewitalizacji. Wywiady to jedna z form partycypacji wymaganej ustawą o rewitalizacji. Przed nami kolejne.

Opracowaliśmy już trasy naszych spacerów badawczych. Chcemy wraz z mieszkańcami przyjrzeć się z bliska obszarowi rewitalizacji i porozmawiać o tym, co najważniejsze. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcieliby żyć w lepszym mieście. Szczególnie czekamy na osoby, które mieszkają, uczą się, pracują lub w inny sposób spędzają czas w tych częściach Olsztyna.

Plan spacerów:

 • Spacer 115 października 2022 r., godz. 13.00-15.00 (sobota); osiedla: Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna; startujemy z Al. Wojska Polskiego 19.
 • Spacer 222 października 2022 r., godz. 11.00-13.00 (sobota); osiedle: Śródmieście, Grunwaldzkie, Podgrodzie; startujemy z pl. Konstytucji 3 maja, z parkingu przy CH Dekada (od ul. Partyzantów).
 • Spacer 322 października 2022 r., godz. 15.00-16.00 (sobota); osiedle przy ul. Towarowej; startujemy z przystanku Towarowa-Budowlana.

Później na wspólnych warsztatach porozmawiamy o tym, co w obszarze rewitalizacji jest najważniejsze, czym powinniśmy się przede wszystkim zająć i co chcemy osiągnąć.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:

 • warsztat 1 – 21 października 2022 r., godz. 17.00-19.00 (piątek) - Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, sala 219
 • warsztat 2 – 27 października 2022 r., godz. 17.00-19.00 (czwartek) - Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, sala 219.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rozpoczynamy także zbieranie informacji o przedsięwzięciach, które różne podmioty planują realizować w Olsztynie na obszarze rewitalizacji w najbliższych latach. Chcemy poznać Państwa  projekty i pomysły na działania wspierające cele rewitalizacji, czyli rozwiązujące problemy społeczne, infrastrukturalne czy inne, ale także te wzmacniające potencjał całego obszaru.

Wiedząc, co planujecie, będziemy mogli umieścić w Gminnym Programie Rewitalizacji odpowiednie zapisy, które w przyszłości ułatwią Wam staranie się o zewnętrzne finansowanie tych działań. Nie chcielibyśmy niczego przeoczyć, dlatego prosimy o uważne wypełnienie przygotowanej przez nas karty przedsięwzięcia osobnej dla każdego projektu lub pomysłu, który chcecie realizować i którego celem będzie poprawa stanu obszaru rewitalizacji.

Wypełnione karty przedsięwzięcia można przekazywać do 10 listopada 2022 r.:

 • pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,
 • pocztą elektroniczną – funduszeeuropejskie@olsztyn.eu

Masz pytania, chcesz porozmawiać – odezwij się do nas! Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, e‑mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu ,tel89 527 31 11 wew. 249, 393.

 

Zespół Koordynujący ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna

Zarządzeniem nr 223 z 18 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Olsztyna powołał Zespół Koordynujący ds. opracowania GPR. W jego skład wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów i jednostek Urzędu Miasta, których zadaniem będzie m.in. koordynacja wszystkich działań związanych z powstawaniem GPR, przygotowywanie analiz, opiniowanie dokumentów i opracowań powstających w trakcie prac, udział w spotkaniach i warsztatach podczas konsultacji społecznych. Skład, zadania i tryb pracy Zespołu można znaleźć w rozporządzeniu:

Zarządzenie nr 223 z 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynujcego ds. opracowania GPR

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

25 maja 2022 r. Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Jest to kolejny niezbędny krok w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwała nr XLVII/759/22 Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/obwieszczenie-w-sprawie-rozpoczecia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-olsztyna.html

Rozpoczynamy dyskusję nad nowym programem rewitalizacji dla Olsztyna

Zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w pierwszym etapie prac zastanowimy się wspólnie jaki obszar rewitalizacji wyznaczyć w Olsztynie. Będzie to teren, na którym skoncentrowane będą różne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których suma przyczyni się do zmiany lub co najmniej zainicjowania zmian w obszarach najbardziej problemowych. W tym celu przeprowadzona została szczegółowa analiza rozkładu przestrzennego negatywnych zjawisk na terenie całego miasta, aby wskazać obszary, gdzie ich występowanie jest najintensywniejsze. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie REWITALIZACJA jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ustawy).

OBSZAR ZDEGRADOWANY jest to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, oraz występowania co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk wymienionych w ustawie, w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej (art. 9 ustawy).  

OBSZAR REWITALIZACJI jest to obszar obejmujący część lub całość obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, posiadający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Do obszaru można włączyć tereny niezamieszkałe, poprzemysłowe, poportowe, powydobywcze, powojskowe lub pokolejowe, w przypadku gdy działania prowadzone na tych terenach przyczynia się do przeciwdziałania zidentyfikowanym w diagnozie negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizacji (art. 10. ustawy).

Zapraszamy do zapoznania się z konsultowanymi dokumentami i wspólnej dyskusji!

Wetter