Idź do treści strony
Gospodarka

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej

  1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O. w ramach jednoetapowej inwestycji mieszkaniowej
  2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane", „Ustawy o drogach publicznych" polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69
  3. INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o wpłynięciu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku powojskowego XIX-wiecznego arsenału na terenie byłych koszar artylerii w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 17, na obiekt mieszkalny wielorodzinny z usługami. Pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych ww. wniosku z dnia 5 maja 2020 r. nie wypełniło wezwania z dnia  20 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
  4. Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69
  5. INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o wpłynięciu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku powojskowego XIX-wiecznego arsenału na terenie byłych koszar artylerii w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 17, na obiekt mieszkalny wielorodzinny z usługami. Pismem z dnia 17 lipca 2020 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych ww. wniosku z dnia 5 sierpnia 2020 r. nie wypełniło wezwania z dnia 17 lipca 2020 r. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
  6. INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 wraz  z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna bip.olsztyn.eu
  7. INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 17.06.2021 r.o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym w Olsztynie przy ul. Emilii Plater na działce nr 120 obr. 70 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepła miejskiego i elektroenergetycznym, oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki, na działkach nr: 62 i 93 obr. 70, i 18/3 obr. 69 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna umolsztyn.bip.gov.pl

     

Wetter