Idź do treści strony
Gospodarka

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami w dniu 16 stycznia 2020 r.

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go nad Jeziorem Długim w Olsztynie".

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go nad Jeziorem Długim w Olsztynie"

Do pobrania:

Pogoda