Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała nr XLIV/854/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 23 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, o nazwie "Os. GENERAŁÓW – POŁUDNIE” w zakresie części „A”

Do pobrania: zarządzenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Tomasza Wil­czyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego   i granicą Miasta, o nazwie "Os. GENERAŁÓW – POŁUDNIE” w zakresie części „A”

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Tomasza Wil­czyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, o nazwie "Os. GENERAŁÓW – POŁUDNIE” w zakresie części „A”

Do pobrania:


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spo­rządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Tomasza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, o nazwie "Os. GENERAŁÓW - POŁUDNIE”


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego dla te­renu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartą­ską, Bsp. Toma­sza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta”, o na­zwie „Os. GENERA­ŁÓW –POŁUDNIE”.

 

Pliki do pobrania:

Pogoda