Idź do treści strony
Gospodarka

UCHWAŁA NR XLII/807/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przepiórczej na osiedlu Gutkowo w Olsztynie”

Do pobrania:

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejo­nie ul. Przepiórczej na Osiedlu Gutkowo w Olsztynie"

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejo­nie ul. Przepiórczej na Osiedlu Gutkowo w Olsztynie".

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejo­nie ul. Przepiórczej na Osiedlu Gutkowo w Olsztynie".

Linki:

Pogoda