Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXIX/659/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Mariana Bublewicza w Olsztynie"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Mariana Bublewicza w Olsztynie”

 

Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Mariana Bublewicza w Olsztynie” 

Do pobrania:

 

Pogoda